Bestyrelsen SSKR 2022

 

Formand : Maria Hauge Jensen valgt 2022

Næstformand : Jesper Grønkjær valgt 2021 

Kasserer: Mogens Hauge valgt 2021

Bestyelse: Louise Mechta valgt 2022

Bestyrelse : Susanne Wettergren valgt 2022

Suppleant: Wisti Rise 

Suppleant: Tania Bülow

Suppleant: Susanne Filip Pedersen

Sponsor Suppleant: Louise Grønkjær 

Revisor : Anja Borg Andersen