Bestyrelsen SSKR 2019

 

Formand: Maria Hauge Hansen (2019)

Næstformand: Jesper Grønkjær (2017)

Kasserer: Mogens Hauge Hansen (2017)

Sekretær: Maria Hauge Hansen (2017

Lene Andersen (2018)

Stine Hjort Nielsen (2018)

 

Suppleant:

Marianne Hansen (kiosk) (2017)

Nelly B Pedersen, (2019)

Alberthe Andersen (2018)

Louise Grønkjær (sponser) (2019)

Karin Jensen ( revisor) (2019)

Kirsten Andersen (revisor) (2018)

Stefan Jensen (2018)